BP veiligheidsoorkonde voor Van der Ende

Tijdens een informele bijeenkomst met het management van BP Raffinaderij Rotterdam B.V. heeft Van der Ende uit handen van Peter Dijkgraaf (Maintenance Manager) een oorkonde ontvangen voor het 15 jaar werken zonder ongevallen.

In die 15 jaar zijn er zo’n 850.000 manuren gemaakt en zijn er vele honderdduizenden vierkante meters voorbehandelt en voorzien van een nieuw coating systeem. Werkzaamheden die toch vaak een hoog risico karakter hebben en waar aandacht voor veiligheid cruciaal is.

Managing Director van BP Raffinaderij Rotterdam B.V., Thys Heyns, die in verband met verplichtingen in het buitenland niet bij  de uitreiking van de oorkonde aanwezig kon zijn, liet middels een brief weten dat Van der Ende een “outstanding performance” heeft geleverd. Een prestatie die zeker niet door geluk tot stand gekomen is, maar door goed werkgeverschap, goed veiligheidsmanagement en hoogwaardige werkvoorbereiding.

Deze prestatie was voor BP zelfs aanleiding een zogenaamde anouncement te doen op het wereldwijde BP-web.

Mooie woorden natuurlijk, maar BP zelf heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van dit resultaat. Het veiligheidsbeleid van BP heeft contractors als Van der Ende geïnspireerd om het veiligheidsmanagement systeem steeds verder te verbeteren. Bovendien hebben ze het belang ingezien van een langdurige relatie, hetgeen ons de gelegenheid heeft gegeven te investeren in het bedrijf en de kwaliteit van mensen en middelen.

Peter Dijkgraaf overhandigt de oorkonde aan Peter van der Ende

Projectmanager Fred van Meeteren bedankt alle betrokkenen

HiPlus, onze prestatie wereldwijd
gecommuniceerd binnen BP

Brief van Raffinaderij
Manager Thys Heyns