Brug schoon met nieuwe straaltechniek

GORINCHEM – Een gedeelte van de brug over de Boven Merwede bij Gorinchem werd enkele jaren geleden met een nieuwe straaltechniek behandeld, die veel minder belastend is voor het milieu. Van der Ende Straal- en Schilderwerken zette er zijn destijds nieuwe, mobiele grit recyclinginstallatie in, waardoor er veel minder afval vrijkomt als bij het gebruik van de reguliere straalmethode.

Het was de eerste keer dat deze techniek op een Nederlandse brug werd toegepast. Rijkswaterstaat liet de Merwedebrug ‘conserveren’, opdat deze er de komende vijftien tot twintig jaar weer tegen kan. De constructie werd schoongemaakt en van een nieuwe verflaag voorzien, zodat vuil en het weer geen vat op het stalen geraamte krijgen.

Bij de reguliere straalmethode wordt de verflaag met smeltslakgrit verwijderd. Dit fijngemalen afvalproduct (slakken) uit de staalindustrie wordt in een afgesloten ruimte onder hoge druk tegen de brug geblazen. Het grit wordt daarna opgezogen en in een gesloten vrachtwagen afgevoerd naar een speciaal verwerkingsbedrijf.
De recyclinginstallatie van Van der Ende gebruikt een ander soort grit om mee te stralen. ‘Het zogeheten staalgrit – een sterker, vaster en hoekig stukje staal – gaat in tegenstelling tot het smeltslakgrit langer mee,’ legt commercieel directeur Peter van der Ende uit. 

Hij vervolgt: ‘Het kan, afhankelijk van het te stralen object, wel twee- tot driehonderd keer worden hergebruikt. Het is de eerste keer dat we de van origine uit de Verenigde Staten afkomstige installatie op een brug inzetten. Bedrijven in Amerika werden tot de ontwikkeling van de installatie, die het gebruikte grit ook weer verwerkt, gedwongen door zeer hoge afvalverwerkingskosten.’

De installatie kost ruim één miljoen gulden, maar de investering verdient zich volgens Van der Ende zeker terug. ‘Met deze nieuwe techniek houden we na het stralen van de brug slechts zo’n 2500 kilo afval over, terwijl er in de oude situatie ongeveer 50.000 kilo afval vrijkomt. In de installatie wordt het afval bovendien gescheiden in grof afval zoals glas en resten van werkhandschoenen, stof en verfresten. Alles wordt opgevangen in afgesloten containers. Het grit wordt er met behulp van een magneet uitgefilterd en is weer klaar voor gebruik,’ aldus Van der Ende.