Certificatie van vakbekwaamheid volgens EN-45013

De afgelopen jaren kwam de Certificatie van vakbekwaamheid metaalconserveerders tot stand, een gezamenlijk initiatief van Rotterdam Painting Consultants B.V., Elsevier Opleidingen en Det Norske Veritas.

Van der Ende is deelnemer aan dit certificatie-instituut. Zes medewerkers van onze onderneming zijn inmiddels geëxamineerd op vakmanschap. Als pilot werden een theoretisch examen en een praktisch gedeelte afgenomen. De resultaten waren zeer positief.

In 2000 werd door de verschillende organisaties veel werk verzet om het certificeren van vakbekwaamheid metaal-conserveerders geaccrediteerd te krijgen door de Nederlandse Raad van Accreditatie. Het initiatief werd ondersteund door onder meer het Ministerie van VROM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, NS Rail-infrabeheer, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TenneT, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Akzo Nobel Coatings, Akzo Chemie, en Sigma Coatings. Vanaf 2006 heeft Van der Ende reeds 31 gecertificeerde werknemers in dienst. 

Per 2006 hebben wij reeds 31 gecertificeerde werknemers in dienst.