Conservering Wilhelminabrug gereed

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft de aannemerscombinatie Van der Ende Infrastructure & edilon)(sedra Contracting v.o.f. onderhoudswerkzaamheden aan de Wilhelminabrug te Deventer verricht. Daarbij is de brug door Van der Ende grotendeels gestraald en opnieuw geconserveerd.

Ondanks de tegenslag door de hoge waterstand van de IJssel in het voorjaar van 2016 en door de verfproblematiek waardoor de uitvoering langer heeft geduurd dan gepland, is het conserveringswerk nu afgerond en kan de brug weer worden overgedragen aan Rijkswaterstaat.

Een terugblik

We zijn het onderhoud aan de brug in juli begonnen aan de Deventer zijde met het herstellen, repareren en reinigen van beton aan de onderzijde van de oostelijke aanbrug en het herstellen van de betonpijlers. Ook hebben we een deel van het betonnen brugdek en de gehele asfaltconstructie vervangen. Hierbij is een noodbrug aangelegd, zodat hulpdiensten, landbouwverkeer, brommobielen en buslijn 171 konden blijven passeren. De voegovergang t.p.v. het landhoofd aan Deventer zijde is vervangen en de resterende voegovergangen zijn gerenoveerd.

Voor deze werkzaamheden was een complete stremming van de brug nodig, maar in plaats van de geplande 5 weken hebben we dit kunnen beperken tot slechts 4 weken.
In deze fase van het werk is ook de boog van de brug gereinigd en het verfsysteem hersteld. Daarnaast is de verf van de hoofdliggers aan de bovenzijde van de brug, het leuningwerk en de lichtmasten hersteld. De leuningen van de aanbrug aan Deventer zijde zijn gedemonteerd, gerepareerd en geheel gestraald en geschilderd. De hoofdliggers van de aanbruggen aan Twello zijde zijn volledig gestraald en opnieuw geschilderd.

Tijdens de 3e en 4e fase van het project zijn de slijtlagen en asfaltconstructie van de voet-/fietspaden hersteld en hebben we kabelgoten gerenoveerd. Ook zijn de steunpunten van de westelijke onderdoorgang aan de Emmaweg en het Pothoofd geschilderd.

Vanaf oktober tot en met april hebben wij met behulp van de inspectiewagens en steigers de oude verf aan de onderzijde van de brug verwijderd d.m.v. gritstralen en zijn nieuwe verflagen aangebracht. Hiermee zijn de onderhoudswerkzaamheden voltooid en kunnen wij de Wilhelminabrug geheel volgens gestelde eisen van Rijkswaterstaat en gemeente Deventer opleveren.

Nog wat getallen om u een indruk te geven van de omvang van het werk:

 • 20.000 m2 staal voorbehandeld (gereinigd of gestraald) en geschilderd
 • 2.300 m2 beton gerepareerd
 • 70 m2 betonnen brugdek vervangen
 • 4.000 m2 asfalt vervangen
 • 3 st voegovergangen gerenoveerd
 • 1 st voegovergang vernieuwd
 • 1.000 st klinknagels vervangen
 • 300.000 kg reparatiemortel verwerkt
 • 1.200 ton straalgrit gebruikt om oude verf te verwijderen
 • 30.000 liter nieuwe verf aangebracht
 • 2.000 kwasten verbruikt
 • 70 man per dag aan het werk op het hoogtepunt van het project

Wij zijn er bijzonder trots op dat we dit omvangrijke project goed kunnen afsluiten en kijken terug op een plezierig project, waarbij de open communicatie met Rijkswaterstaat en gemeente Deventer zeker heeft bijgedragen aan de goede sfeer en prettige samenwerking.