Grote opdracht voor conserveren van Rijkswaterstaat objecten. Het KOSMOS project.

Rijkswaterstaat heeft een groot programma opgestart om achterstallig onderhoud aan de meer dan 5000 bruggen, sluizen en viaducten in te lopen.

Het project is Kosmos is de som van de afkorting Kunstwerk Onderhoud Samen met de Markt OnderSysteemgerichte contractbeheersing.

In 2007 hebben de eerste gunningen plaats gevonden en werden per provincie clusters aan projecten aanbesteedt. Al in een vroeg stadium is Van der Ende gevraagd om op exclusieve basis deel te nemen als projectpartner in de combinatie KWS/ van Hattum & Blankevoort ( KWS /VHT ).

In verschillende provincies hebben wij mee gedaan aan inschrijvingen. In totaal is er door de combinatie voor ruim 150 miljoen euro aan werken begroot verdeeld over verschillende inschrijvingen. De combinatie in uiteindelijk als laagste inschrijver uit de bus gekomen voor het KOSMOS project “Noord Brabant Limburg Nat”

In dit bestek zijn meer dan 20 grote objecten geselecteerd voor groot onderhoud. De belangrijkste zijn; Marksluis Sluis no.1, Maasbrug Gennep, Bruggen Boschdijk, Brug Hooydonk, Brug Houtens, Brug Oranjelaan, Brug Stad van Gerwen, Beeksebrug, Stadsbrug Venlo, Stuw linne, Stuw Roermond, Stuw Belfeld , Brug Illikhoven, Groenbeek duiker, Brug Stein, Brug Geulle, Sluis en stuw Borgharen, Brug Bunde, Wilhelminabrug, Sluis Bosscheveld.

Met de opdracht is ruim 23 miljoen euro gemoeid, waarvan een substantieel deel is bestemd voor het gritstralen en conserveren van genoemde objecten.

Het is een zwaar contract met een enorme uitdaging, eind 2008 dient het werk namelijk te zijn opgeleverd!