In minimale tijd groot onderhoud gigantische ertsgraafmachine

Van der Ende Steel Protectors Group heeft onlangs de unieke opdracht gekregen om groot onderhoud te verrichten aan een ertsgraafmachine(Kombi 4) van EMO (Europees Massagoed – Overslagbedrijf) Maasvlakte.

De Kombi is een gigantische ertsgraafmachine uit 1991en heeft zijn 24ste levensjaar bereikt. Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de Kombi  te verhogen worden de gehele elektrische installatie en besturing vervangen. Dit zal worden gedaan tijdens het groot onderhoud aan de machine. Dit project is een extra uitdaging voor Van der Ende omdat we weinig tijd hebben om het uit te voeren. De ertsgraafmachine is een belangrijk productiemiddel voor EMO, dus stilstand kost geld. Na een grondig vooronderzoek wisten we: Het is mogelijk het totale onderhoudsproces in een extreem korte periode van circa zes weken te voltooien.

Medio augustus zijn we begonnen aan het onderhoud; de machine werd in de steigers gezet.  Hierdoor is hij afgeschermd van de omgeving en is een veilige bereikbaarheid gegarandeerd. Daarna begon het voorbehandelen met gritstralen waarna een nieuw 4-lagenverfsysteem wordt aangebracht. Het project loopt voortvarend. De uitvoering draait 7 dagen per week 12 uur per dag.

Er is uitstekende onderlinge samenwerking, dat de basis vormt om een complex project als deze succesvol te maken. We zijn heel trots op dit project. Van der Ende laat wederom zien dat het onmogelijke mogelijk is, veilig, goed en op tijd.