Mega conserveringsopdracht van Oiltanking

In februari heeft Van der Ende Straal- en Schilderwerken de opdracht ontvangen voor het compleet stralen en schilderen van nieuwbouw tanks van Oiltanking  te Terneuzen.

De omvang van het werk betreft 10 tankbodems, 9 tankdaken en 27 tankmantels. Totaal ruim 135.000 m2. Het werk heeft een ongekende deadline:  Oplevering met uitzondering van de buitenmantels is gesteld op 1 juli 2013. Oiltanking heeft de opdracht aan Van der Ende gegund, niet in de eerste plaats om de scherpste prijs, maar juist doordat ruimschoots is aangetoond dat Van der Ende in staat is deze klus op tijd en volgens specificatie uit te voeren.

Van der Ende heeft nog niet eerder voor Oiltanking gewerkt. Opdrachtgevers uit de top 10 van onze referentielijst, die eerder op verzoek is verstrekt, zijn door Oiltanking benaderd. Onze referenties hebben unaniem verklaard dat Van der Ende de beste partij zou zijn om de opdracht uit te voeren. Deze bevestiging door onze opdrachtgevers en de conclusies van Oiltanking heeft geleid tot het toekennen van deze opdracht, zo verklaarde Oiltanking ons later.

Ondertussen zijn we met groot materieel gearriveerd op site en wordt de manbezetting gestadig  opgevoerd naar circa 70 man. Binnen enkele weken wordt er simultaan gewerkt aan 5 opslagtanks.

We houden u op de hoogte over het verloop van dit project.