Nerefco safety Award 2000

Van der Ende Straal- en Schilderwerken B.V. heeft van Nerefco* een Safety Award ontvangen voor het gedurende 4 jaar uitvoeren van werkzaamheden op de Nerefco locaties zonder recordable incidents.

Onder recordable incidents vallen de ongevallen met verzuim (LTI), ongevallen met vervangend werk(RWI) en de EHBO gevallen (MTC).

Deze veiligheidsprestatie is bereikt door het gevoerde veiligheidsbeleid van Nerefco en huisaannemers. In het veiligheidsbeleid ligt de nadruk op de ontwikkeling van gezamenlijke haalbare en controleerbare doelstellingen.

* Nerefco (The Netherlands Refining Company) is een BP en Texaco Joint Venture.