Nerefco Safety Award voor 8 jaar veilig werken

Op donderdag 12 februari ontving Oscar van der Ende uit handen manager Xavier Bontemps van Nerefco Europoort Raffinaderij de Safety Award 2004.

Deze werd uitgereikt als blijk van waardering voor het feit dat Van der Ende B.V. acht jaar op de Nerefco site had gewerkt zonder noemenswaardige ongevallen (recordable incidents*). Sinds 2000, toen Van der Ende de eerste safety award in ontvangst mocht nemen voor vier jaar werken zonder noemenswaardige ongevallen, zijn er in totaal 125.000 veilige manuren gemaakt. ‘Een prestatie waar we echt trots op mogen zijn,’ aldus Oscar van der Ende.

Acht jaar veilig werken gaat niet vanzelf. Daarvoor moet de hele organisatie van hoog tot laag zich inspannen. Het beleid van Van der Ende is er dan ook op gericht om bij al zijn opdrachtgevers een dergelijke prestatie te leveren.

* Onder recordable incidents worden verstaan ongevallen met verzuim (LTI), ongevallen met vervangend werk (RWI) en de EHBO gevallen (MTC). Deze veiligheidsprestatie werd bereikt door het gevoerde veiligheidsbeleid van Nerefco en huisaannemers. In het veiligheidsbeleid ligt de nadruk op de ontwikkeling van gezamenlijke haalbare en controleerbare doelstellingen. Nerefco (The Netherlands Refining Company) is een BP en Texaco Joint Venture.