NS Amstel Station

In maart 2002 begon Van der Ende de werkzaamheden voor het conserveren van het NS Amstel Station te Amsterdam. Dit project werd in opdracht van NS Railinfrabeheer B.V. uitgevoerd. De werk-zaamheden werden verricht terwijl het reizigers-, trein- en metroverkeer gewoon doorgang vond. Het was voor de NS van groot belang dat de overlast voor reizigers en treinen tot een absoluut minimum beperkt bleef.

Bij het opstellen van het plan van aanpak werd daarmee rekening gehouden. De stellingen werden bijvoorbeeld zo geplaatst dat treinen en metro’s ongestoord af- en aan konden rijden. Ook aan ┬áde reizigers werd gedacht. Er werd telkens een deel van het perron afgezet, zodat er voldoende ruimte vrij bleef om in en uit te stappen. Soms was het echter niet mogelijk bepaalde delen te bereiken zonder gevaar voor treinen, metro’s of werknemers.

Daarom werden er in een aantal treinvrije periodes werkzaamheden boven het spoor verricht. In een periode van negen maanden werd er in totaal zo’n 23.093 m2┬áhout en staal voorbehandeld en geschilderd. Op de foto is duidelijk de gigantische omvang van het project te zien.