Shell Nederland Raffinaderij verleent “Statement of Recognition”

Erik Moerkerken (Manager Industrie ) en Cor Fijneman (Uitvoerder) waren blij verrast met de persoonlijk gerichte  brief van de heer B. Voet (General Manager Pernis).

De dankbetuiging gaat over de bijdrage die Van der Ende heeft geleverd tijdens het Paasweekend bij de spoedreparatie aan een Airfin cooler.

Omdat er kans was op lekkage door scheurvorming is er na het stralen van de tubesheet preventief een hoogwaardige coating (Belzona) aangebracht. Deze inwendig aangebrachte coating beschermt het metaal mits het op de juiste wijze wordt aangebracht. In nauwe samenwerking met Shell is op vrijdag 6 april een team samengesteld die de opdracht in 24-uurs dienst zondag 8 april veilig, volgens afspraak en goede sfeer hebben uitgevoerd.

Het gaf alle deelnemers van het team een goed gevoel dat het gelukt was om de installatie op tijd op te leveren aan operatie.

Statement Erik
Statement Cor