1/2
more

Tanks Aircraft Fuel Supply opnieuw geconserveerd

Aircraft Fuel Supply B.V. is de maatschappij die op de Luchthaven Schiphol de ontvangst, opslag en distributie van vliegtuigbrandstof verzorgt namens haar aandeelhouders.

In dit brandstofdepot komt de kerosine (Jet A1) via een pijpleiding vanuit de haven van Rotterdam en Amsterdam naar Amsterdam Airport Schiphol.

Vanuit dit brandstofdepot wordt de kerosine via een ondergronds hydranten systeem of via tankwagens naar de vliegtuigen getransporteerd.

Van der Ende is in 1995 betrokken geraakt bij het integraal conserverings onderhoud van de terminal. Jaarlijks wordt de terminal geïnspecteerd op ondermeer de staat van de verfsystemen. Aan de hand van deze inspectie wordt een planmatig onderhoudsschema opgesteld.

Dit jaar heeft Van der Ende de tankserie 201 t/m 203 geheel voorzien van een nieuw conserveringssysteem.