Van der Ende eerste conserveerder op CO2 prestatieladder

Van der Ende wil haar projecten op een duurzame manier realiseren. Het initiatief van ProRail om bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hadden te belonen sprak ons dan ook enorm aan. Door middel van een certificaat conform de CO2-presatieladder kunnen bedrijven aantonen dat zij inzicht hebben in de Carbon Footprint en dat ze maatregelen nemen om deze te verminderen. Hoe hoger het niveau op de ladder, hoe meer inspanning het bedrijf moet leveren. Dit vertaald zich echter wel weer in een groter voordeel bij de gunning van werken.

In januari 2011 is gestard met het aanpassen van het management systeem en het verzamelen van informatie over onze eigen Carbon Footprint. Dit alles is verwerkt in een portfolio dit ter beoordeling is aangeboden aan de certificerende instantie. Na controle van de portfolio en de afrondende audit bij ons op kantoor mochten we op 16 maart 2011 als eerste metaalconserveerder een certificaat op niveau 3 van de ladder in ontvangst nemen.

Dit certificaat zijn we als een eerste opstap. Het doel is voor eind van dit jaar de hoogste trede (niveau 5) te bereiken. Dit houdt in dat we de komende tijd gaan onderzoeken op welke wijze de uitstoot van CO2 nog verder terug gedrongen kan worden.