Van der Ende en Nerefco sluiten evergreen contract

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 14 mei 2004 werden de meerjarencontracten met de huisaannemers van Nerefco (BP/Texaco joint venture B.V.) ondertekend. De contractors zijn: Mourik Services, Jacobs Nederland, Imtech, Cleton, R&M Spreeuwenberg, Peinemann en Van der Ende Straal- en Schilderwerken. 

Met deze keuze zette Nerefco een stap in de goede richting om de betrouwbaarheid van de installaties te waarborgen. Het voordeel van meerjarencontracten is de wederzijdse bereidheid te investeren in continue verbetering. De overeenkomsten zijn opgesteld als een bonus/malus systeem. Goede prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu, kwaliteit en efficiëntie worden beloond.Werken met vaste partners, die elkaar steunen in het bereiken van de doelstellingen, past in de toekomstvisie van de Nerefco Raffinaderij. 

Naast de ondertekening van het Evergreen Contract werd ook het gezamenlijke HSE-plan van Nerefco en alle huisaannemers goedgekeurd. Op basis van dit plan werken Nerefco en de huisaannemers samen om de zorg voor veiligheid naar een hoger niveau te brengen. Voor alle partijen werden ambitieuze targets opgesteld op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu, kwaliteit en efficiëntie. Dankzij het bonus-/malussysteem levert het behalen van de targets een aantrekkelijke bonus op. Worden deze echter niet gehaald, dan volgt er een malus.