Van der Ende werkt aan een van de mooiste bruggen van Nederland.

In opdracht van Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam is Van der Ende begonnen met het uitvoeren van diverse straal- en conserveringsproeven.

In 2014 zal worden aangevangen met groot onderhoud aan “De Hef”. De brug dateert uit 1878 en is gedurende zijn bestaan wel 9 keer geheel overgeschilderd. Ondertussen bedraagt de dikte van de verflagen op veel plaatsen meer dan 2.000 µm. Dit is geen goede basis meer om nieuwe verflagen op aan te brengen. Naar verwachting zal de gehele brug kaal gestraald dienen te worden.

De huidige proeven zijn bedoeld om de beste voorbehandeling aan te tonen. Eind september zal de rapportage aan de gemeente Rotterdam worden overgedragen. Op grond van deze rapportage zal het technisch bestek worden geschreven.