Werkzaamheden aan de spoorbrug Zaltbommel in volle gang

In mei 2004 startte Van der Ende met het conserveren van de spoorbrug over de Waal te Zaltbommel. Dat is een enorme klus, want de brug telt elf overspanningen en heeft een totale lengte van ruim 900 meter.

In vier jaar tijd wordt het conserveringssysteem op de onderzijde van de brug verwijderd, dat grotendeels bestaat uit een dikke laag Flintkote van soms wel tien millimeter. Om deze laag te verwijderen wordt het oppervlak eerst behandeld met Hydrojetten. Om het milieu zo min mogelijk te belasten wordt het proceswater dat bij het Hydrojetten wordt gebruikt continue gerecycled.

Vervolgens wordt de roest verwijderd en worden de intacte verflagen opgeruwd met Torbo-Stralen. Daarna wordt met de kwast het nieuwe verfsysteem aangebracht dat bestaat uit drie lagen Epoxyverf met een totale laagdikte van circa 250 micron.

De werkzaamheden worden uitgevoerd boven het wateroppervlak en boven de uiterwaarden van de Waal. Daarom moest er een speciale constructie worden gebouwd om te kunnen voldoen aan de eisen die de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren stelt.

In samenwerking met een constructiebedrijf werd een conserveringsconstructie ontworpen die aan alle eisen voldoet. Het proceswater van het Hydrojetten wordt op de vloer van de bak opgevangen, waarna het via de afvoer naar de filterinstallatie wordt afgevoerd. De totale constructie meet ca. 7 bij 18 meter en wordt met behulp van een hydraulisch lierensysteem voortbewogen.