Zeesteiger 1 Vopak Vlissingen in onderhoud

In april dit jaar heeft Van der Ende de opdracht verworven voor het geheel roestvrij maken en opnieuw aanbrengen van een 3-laags verfsysteem op de constructie en leidingen van steiger 1 op de Vopak Terminal te Vlissingen.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijft de steiger operationeel.

Door goede communicatie met de opdrachtgever weten we tijdig wanneer er laad- en los werkzaamheden plaats zullen vinden. Tijdens deze laad- en los werkzaamheden worden alleen werkzaamheden uitgevoerd in de zogenaamde groene zone die is gecreëerd. Hierdoor kan er zonder noemenswaardige stagnatie doorgewerkt worden.

Om verontreiniging van het milieu te voorkomen is de steiger ingepast conform afschermingsklasse 2 van het Lozingenbesluit WVO.

De verwachting is dat in augustus dit jaar de werkzaamheden zijn afgerond.