index

Het werk is onder veiligheids- en kwaliteitsborging en onder naleving van de ter zake geldende eisen en conform de geledende voorschriften naar tevredenheid uitgevoerd.