Projectmanager

De Van der Ende Steel Protectors Group is een familiebedrijf en één van de grootste metaalconserveerders van ons land. Zij werken voor toonaangevende opdrachtgevers in zowel de (Petro-)chemische industrie als de Infrastructuur. Op grote schaal voert Van der Ende onderhoudsprojecten uit aan installaties op raffinaderijen, tankterminals en aan bruggen, sluizen en stationsgebouwen. Dit doen ze in belangrijke mate vanuit langdurige raamcontracten, die zijn afgesloten met de grote raffinaderijen en tankterminals. Sommige van deze contracten bestaan al langer dan 30 jaar. Projecten kunnen naast metaalconservering ook steigerbouw, civiel technische -en mechanische werkzaamheden bevatten. Uitvoering van de projecten vindt plaats in een complexe omgeving waarbij risico’s ten aanzien van omgeving, milieu, veiligheid integraal beheerst moeten worden.

De afgelopen jaren heeft het bedrijf een aanzienlijke groei doorgemaakt. Om de hoge verwachtingen van onze klanten waar te blijven maken en om de verdere groei van ons bedrijf te kunnen realiseren, zoeken wij per direct een ervaren Projectmanager ter versterking van onze afdeling Industry.

Je waarborgt een tijdige en succesvolle oplevering van projecten en draagt actief bij aan het verkrijgen en calculeren van projecten en het tevredenstellen van klanten. Je bent  verantwoordelijk voor het verzorgen van kostencalculaties, de werkvoorbereiding, het plannen, opstarten, uitvoeren en opleveren van alle toegewezen projecten binnen de gestelde veiligheidseisen, kwaliteitseisen, milieueisen, planning en het budget.

Hierbij draag je zorg voor de ontwikkeling en moraal in het aan jou beschikbaar gestelde team. Hiernaast borg je als projectmanager tijdige, juiste en volledige administratie, registratie en facturatie conform de geldende procedures/afspraken en borg je tevens de zorgvuldige omgang met bedrijfseigendommen in het team.

Kerntaken behorend bij deze functie

 • Afstemmen van de werkzaamheden en planning met betrokkenen, inclusief opdrachtgever, onderaannemers en nevenaannemers;
 • Samenstellen van het projectteam en waarborgen van juiste kwalificaties van medewerkers.
 • Leidinggeven, coachen en ondersteunen waar nodig;
 • Denkt actief mee in het ontwikkelen van beleid op gebied van veiligheid-, gezondheid- en milieu en borgt het beleid in de uitvoering;
 • Neemt deel aan het tenderteam, levert input voor- en schrijft soms onderdelen van aanbestedingsplannen;
 • Opstellen van benodigde kostencalculaties en in sommige gevallen ook offertes;
 • Zorgt voor een overdracht van de projectinformatie vanuit de tenderfase naar het projectteam en de kwaliteitsinformatie en documentatie van de werkvoorbereiding richting de uitvoering en van de uitvoering richting werkoplevering;
 • Waarborgen van en/of het zelf opstellen van de benodigde projectdocumenten, zoals bijvoorbeeld; (concept)planning, fasering, werkplannen, keuringsplannen, opstelplannen etc.
 • Borgen dat de benodigde vergunningen, ontheffingen en beschikkingen worden aangevraagd;
 • Controleren van de werkvoorbereidingslijsten op juistheid en volledigheid en deze overdragen naar de materieeldienst;
 • Controleren van werkzaamheden op uitvoering volgens afspraken in het contract, de planning, het opgestelde budget (MAMOK) en signaleert afwijkingen en rapporteert deze richting management;
 • Signaleren, calculeren en het verkopen van meerwerken volgens procuratie in afstemming met de commercieel verantwoordelijke;
 • Uitvoeren van corrigerende maatregelen indien projectdoelstellingen (planning, budget, HSSEQ) niet worden gehaald;
 • Houden van besprekingen met leveranciers en onderaannemers en deelnemen aan project overleggen bij opdrachtgevers;
 • Organiseren en coördineren van tool box meetings op projectlocaties;
 • Controleert dat de middelen voor de uitvoering conform kwaliteitseisen van Van Der Ende en de opdrachtgever zijn;
 • Bewaken en actualiseren van personele bezetting, rekening houdend met verlof, verzuim, duurzame inzetbaarheid en de bezetting op langere termijn (in- en uitstroom);
 • Accorderen van urenregistraties en voortgangsregistratie en andere essentiële projectdocumentatie conform de interne procedures;
 • Aansturen en houden van beoordelingsgesprekken met uitvoerders, voormannen, werkvoorbereiders/projectengineers en Metaalconserveerders;
 • Signaleert en registreert afwijkingen en faalkosten middels het meldingen systeem, draagt verbeterpunten aan en voert deze door;
 • Opstellen van complexe kostprijscalculaties voor toekomstige projecten.

Wat wij van je vragen

 • Afgeronde HBO werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring met en kennis van Projectmanagement;
 • Goede leidinggevende capaciteiten;
 • Beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • Kennis van financiële en boekhoudkundige principes;
 • Kennis van verschillende softwarepakketten voor financiële analyse, begroten en plannen, zoals Excel en MS-Project;
 • Kennis van geldende kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieunormen.

Wat wij je bieden

 • Een meer dan marktconform salaris;
 • Een uitdagende functie in een gezond en groeiend bedrijf;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Een mooie auto van de zaak;
 • Ruimte voor ontwikkeling en het volgen van trainingen/opleidingen.
Reageer op vacature

Persoonsgegevens

/
/

Maximum file size: 67.11MB

Maximum file size: 67.11MB

Maximum file size: 67.11MB