Van der Ende wint Contractor Safety Award EMO op veiligheid

Het groot onderhoud aan de wielgraver Kombi 4 bij EMO is klaar! Het was een uitdagend project vooral qua tijdspanne, veiligheid, samenwerking en weersomstandigheden.  Maar liefst negen aannemers waren tegelijk aan het werk, dag en nacht. Er is enorm veel energie gestoken om iedereen veilig met elkaar te laten samenwerken.

Veiligheid essentieel

Veiligheid staat altijd voorop en centraal in de projecten bij Van der Ende. Maar nu extra. Omdat er zoveel mensen bij het groot onderhoud van de imposante wielgraver betrokken waren, was veiligheid zo essentieel dat EMO een Contractor Safety Award aan het project koppelde. Alle aannemers werden beoordeeld op:

  • VGM-plannen
  • Werkplekinspecties door supervisors en management
  • Meldingen vanuit het veld
  • Tijdigheid van documentatie

Alle scores werden wekelijks vermeld zodat prestaties transparant bleven. Na een veelbelovende start bleef Van der Ende aan kop. Het resultaat mag er wezen: Eén persoon is een dag thuis geweest vanwege slijpsel in het oog. Verder heeft niemand letsel opgelopen. Een ware prestatie gezien de hoeveelheid medewerkers.

We hebben goed gepresteerd tijdens onze eerste opdracht bij EMO. Daarom zijn we best een beetje extra trots dat we het Contractor Safety Award en de verklaring van goede uitvoering van EMO hebben ontvangen. Iedereen hartelijk bedankt voor de veilige, zeer prettige samenwerking!