Unieke voorbehandelmethode van 10 opslagtanks

Van der Ende is in opdracht van Rubis Terminal Botlek-Rotterdam sinds medio december bezig met een bijzonder project: het stralen en conserveren van tien nieuwe opslagtanks. Het uitzonderlijke aan dit project is de voorbehandelmethode en de hoogte van de tanks. Normaal zijn opslagtanks tussen de 15 en 20 meter hoog, maar de tanks bij Rubis hebben een hoogte van 25 tot 30 meter. Dit maakt het een uitdagend en vooral uitputtend karwei voor de schilders die een aantal keren per dag via stalen steigers omhoog klimmen. Vanwege het jaargetijde zijn de steigers afgeschermd met krimpfolie en steigergaas waardoor de schilders tegen guur weer beschermd zijn en er minder weerverlet ontstaat.

Unieke voorbehandelmethode

Rubis Terminal Rotterdam is een gespecialiseerde opslag- en transshipmentservice voor mineralen en chemicaliën. Uiterste voorzichtigheid is dus geboden. Voordat de schilders konden stralen en converseren, zijn de tanks eerst intensief met water schoongespoten om vervuiling en eventueel aanwezige chloriden te verwijderen. Daarna zijn ze voorbehandeld met een niet alledaagse voorbehandelmethode.  Aangezien de tanks zijn gebouwd binnen een bestaande terminal, hebben we gekozen voor een voorbehandeling die stofoverlast voor de omgeving tot het minimum beperkt. Het stralen gebeurt via de straalmethode ‘torbovochtstralen’.  Dit is een methode waarbij het straalmiddel vermengd met water als een sludge in de straalketel zit. Met deze sludge worden verf en corrosie onder hoge druk verwijderd en de wanden opgeruwd. Hierdoor ontstaat een goede basis voor het aanbrengen van de verflaag.

Rubis is zeer te spreken over de keuze van Van der Ende voor deze voor Rubis onbekende behandelmethode. Het project loopt voorspoedig en de tanks worden eind april in een mooie witte eindlaag opgeleverd.