Klusje van 8 jaar

  • Rijkswaterstaat
  • 07/09/2018
more

Klusje van 8 jaar

Zo’n 30 jaar na de opening van de Oosterscheldekering starten wij met de renovatie van de laatste 32 van totaal 62 schuiven. De schuiven worden volledig gegritstraald en opnieuw gecoat. Tegelijkertijd herstellen we ook de gebreken in de conservering van de overige 30 schuiven. Deze enorme klus kost maar liefst 8 jaar. Gedurende die tijd moet de waterkering te allen tijde blijven werken.

Een wedloop tegen de storm
Er wordt hard gewerkt om de 4 schuiven van de Oosterscheldekering, die dit jaar op de planning staan opnieuw te coaten. 2 schuiven zijn inmiddels helemaal klaar en voor 1 oktober zullen ook de andere 2 schuiven, uitgevoerd door GSB en Van der Ende, klaar zijn. Dan begint het stormseizoen en moeten alle schuiven weer paraat staan om het hoge water te keren.