Renovatie perron overkapping station Tilburg in opdracht

ProRail heeft de opdracht voor  de complexe renovatie van de perronkap van station Tilburg aan Van der Ende gegund. Naast de prijs was de beoordeling van het plan van aanpak doorslaggevend voor de gunning.

In het plan van aanpak dienden de gegadigden toe te lichten hoe ze het schilderen van de perronkap binnen de beschikbare periode uit zouden voeren. Kernpunten hierbij waren; de hinder voor de gebruikers van het station tot een minimum beperken en de veiligheid voor de gebruikers, uitvoerenden en passerende treinen volledig borgen. Daarnaast diende ook invulling gegeven worden aan het bereikbaar maken van de te conserveren delen, rekening houdend met de beperkte belastbaarheid van de perrons.

Het plan van aanpak van Van der Ende, dat een ingenieus en doordacht steigerplan bevatte, bleek uiteindelijk het enige plan dat voldeed aan de strenge eisen van ProRail.

De conserveringswerkzaamheden, bestaande uit het deels stralen van de stalen constructie en het schilderen van de circa 14.000 m2 staal en hout van de perronkap zullen medio juli 2017 starten. Tegelijkertijd worden alle ramen in de glasstraten op het dak vervangen. De totale waarde voor de opdracht bedraagt € 3,1 miljoen excl. btw.

De oplevering van het werk staat gepland in november 2018. Gedurende de uitvoering zal het station gewoon in bedrijf blijven. De aanwezige winkels en horeca gelegenheden blijven goed bereikbaar.