GROOT ONDERHOUD GIGANTISCHE ERTSGRAAF MACHINE IN MINIMALE TIJD

We hebben de opdracht gekregen groot onderhoud te verrichten aan een Wielgraver 4 van EMO (Europees Massagoed – Overslagbedrijf) Maasvlakte. De Wielgraver 4 is een gigantische machine.

Het onderhoud begint met het in de steigers zetten van de machine, zodat deze is afgeschermd van de omgeving en een veilige bereikbaarheid is gegarandeerd. Dan begint het voorbehandelen door gritstralen. Hierna wordt er een nieuw 4-lagenverfsysteem aangebracht.

We hebben weinig tijd, en dat maakt dit project extra uitdagend. De machine is een belangrijk productiemiddel voor EMO, dus stilstand kost geld. Na grondig vooronderzoek waren we eruit: het is mogelijk het totale onderhoudsproces in de extreem korte periode van circa zes weken te voltooien. Medio augustus gaan we aan de slag.

Een bijzonder project waarop we trots op zijn: het onmogelijke mogelijk maken, veilig, goed en op tijd.