UITVOERING BOOGBRUG BEEK IN VOLLE GANG

Na een aantal maanden van inspannende voorbereidingen zijn we sinds eind april 2014 gestart met de feitelijke uitvoering ‘groot onderhoud Boogbrug Beek’, gevolgd door ‘groot onderhoud aan de Scharbergbrug in Elsloo’ een project met een aanneemsom van vijf miljoen euro.

In drie fasen worden er compleet dichte steigers gebouwd onder de brug. De uitvoering van het steigerwerk hebben we uitbesteed aan Brand Energy Infrastructure Services B.V.

We gaan een oppervlak van 9.000 m2 gritstralen tot reinheidsgraad Sa2½, waarna we een 3-laags verfsysteem van International Paint aanbrengen.

De grootste uitdagingen bij dit project zijn het beperken van hinder en het uitvoeringsdeel dat zich boven de sporen van ProRail bevindt.

Opnieuw gaat Van der Ende een ongekende uitdaging aan door in week 34 in een tijdsbestek van 144 uur een oppervlak van 2.400 m2 Sa2½ te gritstralen en te voorzien van een 3-laags verfsysteem. Op papier leek dit een onmogelijke opgaaf, omdat er slechts 24 uur (buiten dienst) tijd is om een complete steiger te bouwen over in bedrijf zijnde sporen.

Het demonteren van de steiger dient in 16 uur plaats te vinden, waardoor voor de feitelijke uitvoering nog 104 resteert. Na tal van besprekingen en ontwerpstudies hebben we groen licht gegeven voor de minutieuze operatie. Daarbij trekken we alle registers open om deze fase tot een succes te maken.