OOSTERSCHELDEKERING!

  • Rijkswaterstaat
  • 06/09/2014
more

OOSTERSCHELDEKERING!

Het onderhoud aan de Oosterscheldekering is gegund aan de OSK Conserveringsgroep B.V., een samenwerkingsverband tussen Van der Ende Infrastructure  BV. en GSB Services BV. Daar zijn we trots op! Momenteel wordt het projectteam samengesteld.

Afgelopen donderdag is een gigantische droogzetkuip geplaatst rond één van de peilmeetstations in de Oosterschelde. Deze meetinstallaties leveren vitale informatie op voor het waarschuwingssysteem van de Oosterscheldekering. De besluitvorming over eventuele sluitingen moet te allen tijde operationeel zijn.

De Peilmeetstations met een diameter van 3,30 meter worden omsloten door een droogzetkuip met een diameter van 5,20 meter. Nadat het water uit de droogzetkuip is weggepompt, wordt tot twee meter onder de laagwaterlijn (NAP -3,00 m) de coating geheel verwijderd met gritstralen. Daarna worden de peilmeetstations voorzien van een nieuw verfsysteem. Onze partner GSB Services BV voert de werkzaamheden uit in opdracht van OSK Conserveringsgroep BV.

Het plaatsen van de droogzetkuip bij het eerste peilmeetstation is uitstekend verlopen. Over circa zes weken wordt de droogzetkuip verplaatst naar de Noordzee-binnenhaven. Het tweede peilmeetstation wordt op dezelfde manier uitgevoerd.