onderhoud corrosie onder isolatie

CUI project

  • BP Raffinaderij Rotterdam
  • januari 2002 - december 2014
more
cui project rotterdam

Aanpak corrosie onder isolatie

Corrosie onder isolatie of CUI is groot probleem voor eigenaren van installaties. Ook onze opdrachtgever BP Raffinaderij Rotterdam kampte met dit probleem. Door slecht functionerende isolatie en grote temperatuurschommelingen onstaat een ideaal klimaat voor het corrosieproces. Door de isolatie wordt bovendien het oppervlak aan het zicht onttrokken, waardoor het inspecteren van leidingen en installaties op corrosie vaak lastig is. Om de integriteit van de installatie te garanderen is een gedegen onderhoudsprogramma noodzakelijk. BP heeft die lang geleden onderkend en voert daarom een uitvoerig CUI-programma uit.

close
more
project rotterdam ende

Bescherming voorkomt lekkages en ongevallen

Door de jaren heen zijn tienduizenden m2 geïsoleerd leidingwerk gestraald en geconserveerd. Geïsoleerde leidingsystemen die in de jaren 80 en 90 zijn ontworpen -of in die tijd zijn gerenoveerd- blijken na een periode van soms maar 10 jaar zware corrosieproblemen te vertonen. Door tijdig ingrijpen kunnen stagnaties in het proces, ongewenste lekkages en zelfs ongevallen voorkomen worden.

close
more
corrosie cui project

CUI programma

Om het proces tijdens de uitvoering van het CUI-programma niet te verstoren wordt het grootste deel van de werkzaamheden uitgevoerd in een in bedrijf zijnde installatie. Dit vraagt een gedegen aanpak en ook een groot veiligheidsbewustzijn.

Van der Ende heeft ruime ervaring binnen CUI programma’s.

close
more
rotterdam corrosie cui

Key Performance Indicators

Projecten sturen wij op zogenaamde KPI’s ( Key Performance Indicators)

Veiligheid; Conform opdrachtgevers doelstellingen
Beheersing van;

– Tijd (conform schedule)
– Geld (binnen budget)
– Kwaliteit (documentatie compleet, vakmanschap, klachtenbeheersing)
– Organisatie (helder, transparant, vertrouwen, samenwerking)
– Risico’s (verkleinen faalkosten, verhogen slagingskans)

Betrouwbare en efficiënte partner ( tijdige en betrouwbare rapportage & communicatie)

Beperken van hinder ( fysiek- uitvoering volgens plan ” afspraak is afspraak”)

close
more
Erik Moerkerken
Manager Industry +31 (0)10 4721188

Neem contact op voor meer informatie