Boogbrug Beek

In opdracht van Rijkswaterstaat starten wij op 1 april aanstaande met de laatste fase van het groot onderhoud van de Boogbrug in Beek. Dit keer wordt de onderzijde van de brug gerenoveerd. Uiterlijk 1 november 2014 zijn de werkzaamheden afgerond.

Waarom deze werkzaamheden?
Om de levensduur van de Boogbrug bij Beek te verlengen, heeft Rijkswaterstaat in 2010 op de A2 het stalen brugdek voorzien een laag hoog-sterkte-beton. In 2012 zijn de bogen en hangers van de brug versterkt en voorzien van een nieuwe verflaag. Dit jaar is de onderzijde van de brug aan de beurt. Dit is de laatste fase van het groot onderhoud aan de brug.

Waarom deze brug?
De Boogbrug bij Beek is één van de 14 stalen bruggen die Rijkswaterstaat momenteel renoveert. Het gaat om bruggen die in de jaren ’70 zijn gebouwd en die destijds niet berekend waren op het vrachtverkeer, dat door de jaren heen steeds meer en steeds zwaarder is geworden.

Wat gebeurt er?
De komende zeven maanden worden door ons de schades aan de onderzijde van de brug hersteld. Bovendien krijgt de onderkant een nieuwe verflaag. Na afronding van deze werkzaamheden is de technische levensduur van deze brug verlengd met zo’n 20 jaar en is nog maar in beperkte mate jaarlijks onderhoud nodig.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fases. Als eerste wordt het gedeelte ter hoogte van Chemelot aangepakt, daarna boven de Middelweg en tot slot het gedeelte boven het spoor.

Wat merkt u ervan?
Wij streven ernaar om de werkzaamheden met zo weinig mogelijk hinder voor weggebruikers en de omgeving uit te voeren. Het verkeer op de A2 en op de lokale wegen zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Wij veroorzaken geen doorstromingsproblemen, er zijn geen verkeersomleidingen nodig en er zijn geen beperkingen qua doorrijdhoogte. Alle panden in de omgeving blijven dus gewoon bereikbaar. Wij treffen afschermende maatregelen om de omgevingshinder te beperken (stof, geluid etc). Als wij het gedeelte aanpakken boven het spoor, zal dat worden gecombineerd met werkzaamheden van ProRail aan het spoor.

 Terug naar vorige pagina