Scharbergbrug Elsloo

In opdracht van Rijkswaterstaat starten wij op 15 september aanstaande met  het groot onderhoud van de Scharbergbrug in Elsloo. Het groot onderhoud wordt uitgevoerd over een lengte van ongeveer 310 meter. De werkzaamheden vinden plaats in een aantal fases. Als eerste is de Belgische zijde van de brug aan de beurt. Het werk schuift daarna in vijf fases op richting Nederland.

Waarom deze werkzaamheden?
Om de levensduur van de Scharbergbrug te verlengen, heeft Rijkswaterstaat in 2011 op de A76 het stalen brugdek voorzien een laag HoogSterkteBeton. Daarnaast zijn de stalen constructies aan de bovenzijde van de brug versterkt en voorzien van een nieuwe verflaag. Nu wordt de onderzijde van de brug grootschalig opgeknapt.

Waarom deze brug?
De Scharbergbrug bij Elsloo is één van de 14 stalen bruggen die Rijkswaterstaat renoveert in het kader van het project Renovatie Bruggen. Het gaat om bruggen die in de jaren ’70 zijn gebouwd die destijds niet berekend waren op het vrachtverkeer dat door de jaren heen steeds meer en steeds zwaarder is geworden. De renovatie zorgt ervoor dat de bruggen weer jaren mee kunnen en er minder onderhoud nodig is.Zo is onlangs de Boogbrug bij Beek in de A2 geheel gerenoveerd.

Wat gebeurt er?
Tijdens de  uitvoering van dit project worden schades aan de brug en aan de pilaren hersteld en de onderzijde krijgt een nieuwe verflaag. Na afronding van de werkzaamheden is de technische levensduur van de onderzijde van de brug verlengd met zo’n 20 jaar en is nog maar in beperkte mate jaarlijks onderhoud nodig.

Wat merkt u ervan?
Wij streven ernaar om de werkzaamheden met zo weinig mogelijk hinder voor weggebruikers, scheepvaart en omwonenden uit te voeren. Het verkeer op de A76 en op de lokale wegen zal nauwelijks hinder ondervinden van de werkzaamheden. Er is alleen een rijstrookversmalling op de A76 nodig gedurende een week in 2015 (naar verwachting in juni). Voor het scheepvaartverkeer gelden geen beperkingen. Er komen afschermende maatregelen om eventuele hinder voor omwonenden te beperken.

Terug naar vorige pagina